ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับชั้นอนุบาล ๑ [เกิดก่อนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖]
และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
..............................................................................
เอกสารประกอบการสมัคร
>สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร >สำเนาสูติบัตรของผู้สมัคร
**********************************
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ โทร : 073-411203

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 593 ครั้ง