ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกพิกุล